Amdanom ni

Rydym yn darparu gwasanaethau Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl arbenigol i blant a phobl ifanc dan 18 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Rydym yn rhan o Wasanaethau Plant, Pobl Ifanc ac Iechyd Teuluoedd yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIPCaF).

Beth yw Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl?

Gall Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl fod yn anodd eu hegluro oherwydd eu bod yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gwyliwch y fideo isod neu cliciwch yma i gael gwybod mwy.