Cysylltu â Ni

Ffoniwch ni

02921836730

E-bostiwch ni

ewmh.cav@wales.nhs.uk

Mae Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl yn rhan o Wasanaethau Plant, Pobl Ifanc ac Iechyd Teuluoedd yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIPCaF).

 

Nid yw’r adnoddau, yr apps a’r llinellau cymorth sy’n gysylltiedig â’r wefan yn rhan o’r gwasanaethau a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (oni nodir yn wahanol).

 

  • Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys allanol a grybwyllir ar y wefan hon.
  • Darllenwch wefan neu Delerau ac Amodau app a Pholisi Preifatrwydd bob amser i weld sut y gellir defnyddio’ch data.

Dysgwch fwy yma am breifatrwydd a sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio ar y wefan hon.

Cyfeiriad

Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl
Ysbyty Dewi Sant
Cowbridge Road East
Caerdydd
CF11 9XB

Anfonwch neges atom

Anfonwch neges atom am gynnwys ein gwefan neu i ofyn am alwad yn ôl am eich atgyfeiriad neu’ch achos.

Os ydych chi am ofyn am alwad yn ôl, rhowch hwn yn y blwch testun. Byddwn yn gwneud ein gorau i gysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion personol – byddwn yn gwirio eich gwybodaeth pan fyddwn yn siarad â chi ar y ffôn.