hollytarren

Mae gan yn ein partneriaid yn Platfform gyfle cyffrous i bobl ifanc yng Nghaerdydd a’r Fro i ymuno â’r prosiect Power Up.

Gweler y poster sydd ynghlwm gyda manylion am sut i ymuno yn y cyfle cyffrous hwn, a chadw eich lle trwy yma.