pauline

Os ydych chi’n mynedu ein gwasanaethau, neu ar fu’n cael eich cyfeirio atom ni, mae hi’n hynod o bwysig bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol.

Mae hyn fel ein bod ni’n gallu cysylltu â chi er mwyn trefnu apwyntiadau, a hefyd er mwyn eich cefnogi chi trwy gydol eich taith gyda ni. Yn gynyddol, rydym hefyd yn defnyddio technoleg ddigidol er mwyn darparu eich gofal chi.

Heb eich manylion cyswllt cyfredol, efallai na fydd modd i ni gysylltu â chi – gall hyn canlyni gyda chi’n cael eich rhyddhau o’n gofal.

Ein cais i chi:

Os ydych chi am weld eich Meddyg Teulu er mwyn cael eich cyfeirio at y tîm Lles Emosiynol & Iechyd Meddwl, sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gywir gyda’r Meddyg Teulu.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Eich rhif ffôn symudol
  • Eich cyfeiriad cartref
  • Eich cyfeiriad e-bost

Ein cais i Feddygon Teulu

Os ydych chi’n Feddyg Teulu, gofynnon ni i chi i wirio fod manylion cyswllt cyfredol eich claf yn cael eu cynnwys gyda’ch cyfeiriad i’r tîm Lles Emosiynol & Iechyd Meddwl.

Os ydych chi’n feddwl taw nid oes gyda ni eich manylion cyswllt cyfredol, fe allech chi ein galw ni ar

02921 836730

Diolch, rydym ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth

Lles Emosiynol & Iechyd Meddwl