hollytarren

Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar gyflwyno’r tîm Mewngymorth Ysgolion i chi!

Mae’r tîm cyfan wedi’i rannu’n dri thîm ardal  – Dwyrain Caerdydd, Gorllewin Caerdydd a Bro Morgannwg – a thîm ar wahân ar gyfer Unedau Cyfeirio Disgyblion (PRUs) ac ar gyfer myfyrwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol (AHY).

Mae hyn er mwyn i’n tîm ddod i adnabod dysgwyr, athrawon ac aelodau eraill eu cymunedau addysg lleol.

Gallwch lawrlwytho’r argraffiad Gorffennaf 2022 isod.

Y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion yw cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr drwy ychwanegu eich manylion at y ffurflen hon

Mae hyn yn golygu y bydd diweddariadau yn y dyfodol yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad e-bost.