hollytarren

Mae’r Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion yn falch o gyhoeddi lansiad ein cylchlythyr!  

Mae Amy, ein harweinydd clinigol, yn sôn am y tîm newydd, y cynnig i ysgolion a’r hyn y gall staff addysg yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ei ddisgwyl gan y Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion yn ystod y misoedd nesaf.    

Gallwch lawrlwytho diweddariad mis Mai 2022 isod.

Y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion yw cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr drwy ychwanegu eich manylion at y ffurflen hon

Mae hyn yn golygu y bydd diweddariadau yn y dyfodol yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch cyfeiriad e-bost.  

Gwyddom fod llawer o ddisgwyliadau gan ysgolion ac amgylcheddau addysg eraill am y Gwasanaeth Mewngymorth Ysgolion.

Gobeithiwn y bydd y diweddariadau hyn yn helpu i egluro beth i’w ddisgwyl gan y tîm newydd hwn.   

Os oes gan staff addysg unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r wefan neu e-bostiwch y tîm –  schoolinreach.cav@wales.nhs.uk