Mae pawb yn profi meddyliau negyddol neu annymunol o bryd i’w gilydd.

Rydym i gyd yn poeni am bethau, boed yn arholiad, eich perthynas â’ch ffrindiau neu rywbeth a allai ymddangos allan o le.

Ond weithiau mae ein meddyliau’n awgrymu pethau i ni sydd ddim yn wir.

Gall y meddyliau hyn fod yn ymwthiol – gallant ddod i’r meddwl heb rybudd a gwthio eich holl feddyliau eraill i’r neilltu, sy’n gallu bod yn frawychus ac yn ofidus.

Mae’n normal canolbwyntio ar y pethau negyddol ac anwybyddu’r pethau cadarnhaol pan fyddwn yn poeni neu dan straen.  Ond nid yw troi popeth yn drychineb yn ddefnyddiol, a bydd ond yn achosi mwy o straen.

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol neu annymunol o bryd i’w gilydd.

Rydym i gyd yn poeni am bethau, boed yn arholiad, eich perthynas â’ch ffrindiau neu rywbeth a allai ymddangos allan o le.

Ond weithiau mae ein meddyliau’n awgrymu pethau i ni sydd ddim yn wir.

Gall y meddyliau hyn fod yn ymwthiol – gallant ddod i’r meddwl heb rybudd a gwthio eich holl feddyliau eraill i’r neilltu, sy’n gallu bod yn frawychus ac yn ofidus.

Mae’n normal canolbwyntio ar y pethau negyddol ac anwybyddu’r pethau cadarnhaol pan fyddwn yn poeni neu dan straen.  Ond nid yw troi popeth yn drychineb yn ddefnyddiol, a bydd ond yn achosi mwy o straen.

Weithiau mae’n dda stopio, ystyried a herio’r meddyliau rydych chi’n eu cael. Gall hyn eich helpu i weithio allan a ydyn nhw’n ddefnyddiol neu’n gwneud i chi deimlo’n waeth.

Mae fy meddyliau’n peri pryder neu’n frawychus

Os ydych chi’n poeni am y meddyliau rydych chi’n eu cael neu os ydyn nhw’n gwneud i chi deimlo’n anniogel, siarad â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo fel meddyg, aelod o’r teulu neu athro.